Sklep #RKBN 1%

Prowadzimy działania edukacyjne dla szkół, firm jak i jednostek samorządu terytorialnego. Realizujemy nie tylko szkolenia, ale także dostosowane do potrzeb kampanie społeczne
i programy zdrowotne. 

Szkolenia dla społeczności lokalnych - Rakoobrona

Zainwestuj w zdrowie mieszkańców

Oferta szkoleniowa/programowa z profilaktyki onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka

W ramach kampanii Rakoobrona wspieramy nie tylko polskie szkoły, ale także pracodawców jak i jednostki samorządu terytorialnego w dbaniu o zdrowie swoich społeczności poprzez organizację dedykowanych dla nich działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Na swoim koncie mamy liczne warsztaty i szkolenia, jak i programy edukacyjne. Nasze działania prowadzimy w języku polskim i angielskim, a wszystko we współpracy z licznymi ekspertami m.in. lekarzami, dietetykami czy trenerami.

Tytuł szkolenia:

Rakoobrona - z nami czerniak, rak szyjki macicy i rak płuca nie mają szans!

Miejsce:

Siedziba Zleceniodawcy lub inne wyznaczone miejsce

Zakres szkolenia:

Zdrowy styl życia i profilaktyka onkologiczna

Forma realizacji:

Wykłady, szkolenie, warsztaty z elementami edukacji pozaformalnej dot. raka szyjki macicy, raka płuca oraz czerniaka.

Merytoryczne i graficzne opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół czy społeczności lokalnych dot. czerniaka.

Organizacja konferencji szkoleniowych oraz programów zdrowotnych dot. czerniaka.

Cel:

budowanie świadomości onkologicznej i postaw prozdrowotnych wśród grupy docelowej.

 

Koszt:

Koszt brutto: od 2500 zł (do 30 osób); od 5000 zł(powyżej 30 os.)

Masz pytania?

biuro@fundacjasensoria.pl
531 238 598

Ołtaszyńska 7
53-010 Wrocław