Sklep #RKBN 1%
Rakoobrona we wrocławskich szkołach - Rakoobrona

Rakoobrona we wrocławskich szkołach

25 lip 2019

Już od września placówki należące do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, będą realizować program „Rakoobrona we Wrocławiu”. Wszystko dzięki dotacji otrzymanej przez Fundację Rosa na wykonanie zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”.

Celem programu jest budowanie świadomości prozdrowotnej, poprawa zdrowia wśród młodych ludzi poprzez promowanie profilaktyki onkologicznej oraz aktywizacja uczniów do realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Program ma charakter edukacyjny oraz motywacyjny i jest skierowany do dwóch grup wiekowych: klas 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych w zależności od szczebla edukacji. Udział w projekcie zadeklarowało łącznie prawie 30 placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Zadaniem placówek będzie przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz zorganizowanie miniprojektów dotyczących profilaktyki onkologicznej (rak płuca, rak szyjki macicy, czerniak) i diety w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Dwa najciekawsze i wychodzące poza społeczność szkolną projekty zostaną nagrodzone w formie realizacji przez nasz zespół w zwycięskich placówkach eventów edukacyjnych dla społeczności szkolnej i lokalnej połączonych z indywidualnymi warsztatami z zakresu profilaktyki czerniaka (które będą prowadzone przez dermatologa) oraz w formie organizacji warsztatów z dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych i profilaktyki uzależnień (uzależnienie od tytoniu i wpływ na rozwój raka płuca).

Placówki edukacyjne i koordynatorzy biorący udział w programie otrzymają dyplomy.

Szczegóły projektu można poznać dzwoniąc pod nr tel. 733 972 730 lub pisząc na adres e-mail: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl.

Projekt obywa się w ramach zadania publicznego „ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.