Sklep #RKBN 1%
Gabinet w Gdyni - Rakoobrona

Gdynia

Od września 2017 r. działał gabinet Rakoobrony w Gdyni. Stacjonarny punkt bezpłatnego badania znamion był prowadzony dzięki uprzejmości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Starowiejskiej 50 w Gdyni.

Punkt został zamknięty w czerwcu 2019 r.

Rakoobrona w liczbach

Gabinet w Gdyni - Rakoobrona

18 341

przebadanych osób
pod kątem czerniaka

Gabinet w Gdyni - Rakoobrona

1000

zaangażowanych szkół, w tym 203 000 wyedukowanych uczniów i 12 000 koordyantorów szkolnych

Gabinet w Gdyni - Rakoobrona

77

niezastąpionych
wolontariuszy

Czytaj więcej